L’estudi d’interiorisme Isho Design format per Ana Ramón i Iolanda Gimeno compartiran amb nosaltres la seua experiència en el sector de la gastronomia, focalitzan-lo en la coordinació del treball de branding i el disseny d’interiors. Des de 2016 col·laboren amb l’Escola d’Art i Disseny Barreira com a docents en Estudis Superiors d’Interiorisme, i a partir de 2017 també imparteixen docència en el màster Mint d’Interiorisme i Innovació de la mateixa escola.

En l’actualitat l’IMPACTE VISUAL és una de les eines més potents de la comunicació. Tot comunica i per això la comunicació visual ha de ser totalment coherent en tots els seus àmbits; en cas contrari, al missatge li manca efectivitat. Aquest és un dels principals motius pels quals el disseny gràfic i el disseny d’interiors han de convergir de manera coherent a l’hora d’empendre un projecte d’hostaleria o retail. Totes dues modalitats de disseny han de seguir la mateixa narrativa visual per a poder transmetre’ns de forma concorde les mateixes emocions, valors o experiències. L’assistent d’aquest taller obtindrà claus, reflexions i pautes necessàries per a poder aplicar-les als seus projectes

Horaris

  • Divendres 19/11 de 16:00h a 20:00h

Lloc

  • COW C/Trinidad nº92

Preus

  • Socixs LXP 18€
  • No socixs 35€

Més info i inscripcions: lxp@laexprimidora.com

 

El estudio de interiorismo Isho Design compuesto por Ana Ramón y Iolanda Gimeno compartirán con nosotros su experiencia en el sector de la gastronomía, poniendo el foco en cómo coordinar el trabajo de branding y de diseño de interiores. Desde 2016 colaboran con la Escuela de Arte y Diseño Barreira como docentes en Estudios Superiores de Interiorismo, y a partir de 2017 también imparten docencia en el master Mint de Interiorismo e Innovación de la misma escuela.

Hoy en día el IMPACTO VISUAL es una de las herramientas más potentes de la comunicación. Todo comunica y por ello la comunicación visual debe ser totalmente coherente en todos sus ámbitos; de lo contrario, la fuerza del mensaje carece de efectividad. Este es uno de los principales motivos por los que diseño gráfico y diseño de interiores deben comulgar de forma coherente a la hora de abordar un proyecto de hostelería o retail. Ambas modalidades de diseño deben seguir la misma narrativa visual para poder transmitirnos de forma unánime las mismas emociones, valores o experiencias. El asistente de este taller obtendrá claves, reflexiones y pautas necesarias para poder aplicarlas a sus proyectos.

Horarios

  • Viernes 19/11 de 16:00h a 20:00h

Lugar

  • COW C/Trinidad nº92

Precios

  • Socixs LXP 18€
  • No socixs 36€

Més info i inscripcions: lxp@laexprimidora.com