La Exprimidora i el Col·legi Oficial de Decoradors i Interioristes de la Comunitat Valenciana (CDICV) hem formalitzat la nostra aliança amb un conveni de col·laboració. Entre les principals línies, es contempla l’aplicació de descomptes en les nostres respectives quotes anuals a professionals vinculats a ambdues organitzacions, la participació i col·laboració en accions promogudes per cadascuna de les entitats i l’impuls de projectes conjunts, amb l’objectiu de reforçar el programa d’activitats entorn del disseny en la Comunitat Valenciana que generen valor i sinergies per als nostres integrants.

La signatura de l’acord entre ambdues organitzacions fomenta, a més a més, l’associacionisme professional i la unió de forces en la nostra labor en la defensa i promoció de la professió i de les condicions en les quals ha de desenvolupar-se.

La presidenta de La Exprimidora, Cris Cavaller, i el degà del CDICV, Pepe Cosín, han
rubricat aquest conveni, que entra en vigor al gener de 2022. «Posar en valor el sector del disseny d’interiors és un dels objectius primordials del CDICV i La Exprimidora, així que la signatura d’aquest conveni entre ambues entitats és un fet natural i conseqüent amb iniciatives beneficioses per als professionals tant de Castelló com de tota la Comunitat», destaca Pepe Cosín.

Per part seua, Cris Cavaller apunta que «des dels seus inicis La Exprimidora ha treballat per a unir als professionals de les diferents disciplines del disseny. El disseny d’interiors és una pedra angular del treball que desenvolupen les nostres sòcies i socis, per això aquest
acord de col·laboració amb el CDICV és fonamental. La forma en què des dels seus inicis des del CDICV han defensat la professió és un referent per a nosaltres».

Entre les primeres accions acordades, a més de la bonificació en la quota anual de cada associació, es contempla la reducció de la quantitat a aplicar a socis mutus en aquelles activitats realitzades durant l’any que tinguen un cost -com a cursos de formació- o el pròxim besign Fest que tindrà lloc a l’octubre a la ciutat de Castelló.

Sobre els socis

La Exprimidora és l’Associació de Dissenyadors i Creatius de Castelló.Amb més de 10 anys d’activitat, aquesta institució reuneix els principals estudis de disseny i creativitat de la província. Més de 30 estudis, amb al voltant de 200 professionals, lideren aquesta plataforma de promoció i difusió del valor del disseny en l’àmbit social, cultural i empresarial de Castelló.

El CDICV és una corporació de dret públic que, des de fa 45 anys, integra als
professionals relacionats amb el disseny interior de la Comunitat Valenciana per a ordenar l’exercici de la professió així com per a representar i defensar els interessos dels professionals titulats amb el Grau en Disseny d’Interiors i dels usuaris dels seus
serveis. Més de 300 membres individuals, al voltant de 80 empreses del sector,
estudiants, docents i professionals afins formen part d’aquesta entitat.

a Exprimidora y el Colegio Oficial de Decoradores e Interioristas de la Comunidad Valenciana (CDICV) hemos formalizado nuestra alianza con un convenio de colaboración. Entre las principales líneas, se contempla la aplicación de descuentos en nuestras respectivas cuotas anuales a profesionales vinculados a ambas organizaciones, la participación y colaboración en acciones promovidas por cada una de las entidades y el impulso de proyectos conjuntos, con el objetivo de reforzar el programa de actividades en torno al diseño en la Comunitat Valenciana que generen valor y sinergias para nuestros integrantes.

La firma del acuerdo entre ambas organizaciones fomenta, además, el asociacionismo profesional y la unión de fuerzas en nuestra labor en la defensa y promoción de la profesión y de las condiciones en las que debe desarrollarse.

La presidenta de La Exprimidora, Cris Cavaller, y el decano del CDICV, Pepe Cosín, han rubricado este convenio, que entra en vigor en enero de 2022. «Poner en valor el sector del diseño de interiores es uno de los objetivos primordiales del CDICV y La Exprimidora, así que la firma de este convenio entre ambas entidades es un hecho natural y consecuente con iniciativas beneficiosas para los profesionales tanto de
Castelló como de toda la Comunitat», destaca Pepe Cosín.

Por su parte, Cris Cavaller apunta que «desde sus inicios La Exprimidora ha trabajado para unir a los profesionales de las diferentes disciplinas del diseño. El diseño de interiores es una piedra angular del trabajo que desarrollan nuestras socias y socios, por eso este acuerdo de colaboración con el CDICV es fundamental. La forma en que desde sus inicios desde el CDICV han defendido la profesión es un referente para nosotros».

Entre las primeras acciones acordadas, además de la bonificación en la cuota anual de cada asociación, se contempla la reducción de la cantidad a aplicar a socios mutuos en aquellas actividades realizadas durante el año que tengan un coste -como cursos de formación- o el próximo Besign Fest que tendrá lugar en octubre en la ciudad de Castellón.

Sobre los socios

La Exprimidora es la Associació de Dissenyadors i Creatius de Castelló. Con más de 10 años de actividad, esta institución reúne a los principales estudios de diseño y creatividad de la provincia. Más de 30 estudios, con alrededor de 200 profesionales, lideran esta plataforma de promoción y difusión del valor del diseño en el ámbito social, cultural y empresarial de Castelló.

El CDICV es una corporación de derecho público que, desde hace 45 años, integra a los profesionales relacionados con el diseño interior de la Comunidad Valenciana para ordenar el ejercicio de la profesión así cómo para representar y defender los intereses de los profesionales titulados con el Grado en Diseño de Interiores y de los usuarios de sus servicios. Más de 300 miembros individuales, alrededor de 80 empresas del sector, estudiantes, docentes y profesionales afines forman parte de esta entidad.